СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"
гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
АКТУАЛНО 1 :: 2 :: 3:: 4 :: 5:: 6
От 22 до 31 юли 2016г в извънградския център за детско - юношеско творчество „Зеркальный“ в Санкт-Петербург, Русия се състояха III Международни съревнования“Школа безопасности“.
Република България беше представена от отбора на Средно училище „Цанко Церковски“, гр.Полски Тръмбеш.
Тези състезания са прекрасна възможност децата да проявят характер и сила на волята, да покажат своите навици и равнище на подготовка. Но най-важното е те да разберат, че от съвместните   им действия и отборна работа зависи общия успех!
И нашите момчета и момичета в издирвателно-спасителните операции спасиха затрупан от земетресение  човек/манекен/ за 15 минути и то без  допълнителни контузии, които се отчитат електронно.
Важна цел на тези състезания е да се научат децата да се уважават един друг и съперничеството между спасителите да бъде само формално. Затова всички подчертаваха, че победител в тези състезания е дружбата.
„Школа безопасности „ е движение в което участват младежи на възраст 13-17 години. Нашите спасители бяха най-малките по възраст/13-14 год./ и логично ставаха любимци на съдии и представители.
Наред с тежките състезателни дисциплини имаше и творчески конкурси - за фотоизложба , за изработка на стенвестник , изработване  на видеофилм  и художествено -артистично представяне на страната, като всички тези конкурси са с тема „Моята страна, моят отбор“.
Нашите млади спасители  в тези конкурси приемаха  аплодисменти и поздравления и заеха II място във фотоизложбата.
С учениците от СУ“Ц.Церковски“ , град Полски Тръмбеш пътуваха Стефка Трайчева/ директор / и Маринета Кузманова/председател на Общински съвет /.
Ръководител на групата беше  главен инспектор инж. Светлин Михайлов - началник РСПБЗН гр.Свищов.
Госпожа Трайчева е участник и в трите издания на „Школа безопасности „ в Русия и беше наградена с медал от министъра на Руската Федерация по гражданска отбрана, извънредни ситуации и ликвидация на последствията от стихийни бедствия  В.А.Пучков  за пропаганда на делото на спасителите.
Празнуване на празника на училището - 17.10.2016г. - 147 год.от рождението на Цанко Церковски
ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ", ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ И ЛИЦЕЙ "АНА ИПОТЕСКУ", ГР. ГЕРЛА, РУМЪНИЯ.

В СУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" С ГОСТИТЕ ОТ ГР. ГЕРЛА, РУМЪНИЯ
Маратон по четене с участието на кмета на града, зам. кмета, секретаря на общината и председателя на общ. съвет.
На 21.10.2016 г. бе проведена учебна евакуация и гасене на пожар в библиотеката на СУ "Ц. Церковски", гр. П. Тръмбеш. Сградата беше освободена за 4 мининути и 10 секунди.
Днес 03.11.2016 г. учениците (земеделци) от 10 в клас засадиха туя в двора на училището.