гр.Полски Тръмбеш
.: sou_pt@mail.bg :.
ДОКУМЕНТИ:
Графици за изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия юни-юли:
Графици за провеждане на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019г. :
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"