гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
ГАЛЕРИЯ

Май - месец на образованието, културата и духовността


Професия Офис секретар специалност Административно обслужване


Професия фермер, специалист земеделец

Виртуален концерт за 24 май

Галерия виртуални рисунки

Видеофилм - Литературно четене на откъси от товорби на Патриарха на българската литература Иван Вазов с участие на ученици от V в клас

Виртуална разходка в училище


Панорама на професиите


Професия - Офис секретар специалност - Административно обслужване

15.09 (13) 15.09 (22) 15.09 (2) 15.09 (3) 15.09 (4)
15.09 (5) 15.09 (6) 15.09 (7) 15.09 (8) 15.09 (9)
15.09 (10) 15.09 (11) 15.09 (12) 15.09 (14) 15.09 (15)
15.09 (16) 15.09 (17) 15.09 (18) 15.09 (20) 15.09 (21)
15.09 (23) 15.09 (24) 15.09 (25) 15.09 (26) 15.09 (28)
15.09 (29) 15.09 (30) 15.09 (31) 15.09 (33) 15.09 (34)
15.09 (35) 15.09 (36) 15.09 (37) 15.09 (38) 15.09 (1)
P1170077 P1170083 DSC00935 DSC00967
DSC00977 DSC01004 DSC01023 P1010810 P1010813
SDC16000 P1170076 P1170086 P1170090
P1170093
КОНКУРС ЗА УЧИЛИЩЕН КАЛЕНДАР 2015
календарите са номерирани по ред на предаване на готовият проект
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"