гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
ИСТОРИЯ
       През 1914г. е открита Прогимназия. Учат над 150 деца.
       През 1915г. започва строежът на нова сграда, който е спрян заради Първа световна война. През 1918г. строежът е възобновен по настояване на местните жители.
       На 2 октомври 1923г. се открива Непълна гимназия. Училището скоро се превръща в гордост за своите възпитаници и една от най-значителните придобивки на селото.
       Днес училището се помещава в модерна сграда, която осигурява максимално добри предпоставки за развитието и усъвършенстването на учениците. Училището се гордее с много известни свои възпитаници, които разнасят неговата слава по целия свят.
      През есента на 1873г. се открива първото училище в град Полски Тръмбеш с около 15 ученици, което се помещава в зимника на Къньо Кънчоолу. От местните първенци за пръв даскал е избран даскал Симеон от с. Къпиново. Примитивната обстановка и лошите условия за работа, принуждават даскал Симеон да напусне след едногодишен престой в Полски Тръмбеш.
       В периода 1874-1875г. учителстват две калугерки. Поради тежката зима калугерките и децата се разболяват. През януари те напускат и учебните занятия са временно прекратени до Освобождението.
Променените обществено-политически условия дават нов тласък на образователното дело в България. През февруари 1878г. тук се заселва Сава Икономов, който е първият учител след Освобождението. Децата, които посещават учебните занятия, са около 30, а училището е открито на 20 февруари 1878г. от живеещите 75 български семейства.
       През следващите години се сменят още няколко учители, които не са подкрепяни от общинското управление.
В продължение на две години (1892-1894) учител в Полски Тръмбеш е известният деятел на БЗНС и певецът на селската неволя Цанко Церковски.        Условията за работа са крайно лоши, управата на селото не оказва нужната подкрепа, а родителите задържат децата, за да им помагат в полската работа.
       През периода 1894-1912г. се сменят няколко учители, сред които и жени, които допринасят за развитието и просперитета на училището в Полски Тръмбеш.
  През 1912г. чрез подписка от населението са събрани 62000лв., но Балканската и Междусъюзническата война осуетяват добрите намерения.
Цанко Церковски
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"