гр.Полски Тръмбеш
.: sou_pt@mail.bg :.
КОНТАКТИ
Директор: (06141) 63-89 (Стефка Трайчева)
Главен счетоводител: (06141) 69-45 (Д. Русанова)
Адрес:
град Полски Тръмбеш 5180

област Велико Търново

улица "Училищна"
25

GPS координати: 43°22'27.6"N 25°37'50.4"E
е-mail: sou_pt@mail.bg
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"