гр.Полски Тръмбеш
.: sou_pt@mail.bg :.
ПРИЕМ
Образователен сайт на СОУ"Ц.Церковски". ПРОВЕРЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ.
----------------------------
ПРИЕМ за 2014-2015
учебна година
- Прием след осми клас
- Четиригодишен курс на обучение по програмите на „Джуниър Ачийвмънд”
- Прием по документи
- Балообразуващи предмети-БЕЛ, математика, география, история
- Профилиращи предмети-география, икономика, ИТ
- Възможност за изучаване на задължително- избираема подготовка по БЕЛ, английски език, история и др.
- Прием след осми клас
- Четиригодишен курс на обучение
- Прием по документи
- Балообразуващи предмети - БЕЛ, биология, география, история
- Завършилите успешно получават шофьорска книжка за управление на МПС категория “В” и “Tкт”
- Прием след осми клас
- Четиригодишен курс на обучение
- Прием по документи
- Балообразуващи предмети - математика, БЕЛ , история, география
* На учениците, ненавършили 16 години и пътуващи до училището от други населени места, ще бъдат осигурени карти за пътуване. Заявления за кандидатстване се приемат в училището от 16.06.2014 г.
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
за учебната 2014-2015

1 час:
08.00ч.-08.40ч.
2 час:
09.00ч.-09.40ч.
3 час: 09.50ч.-10.30ч.
4 час: 10.40ч.-11.20ч.
5 час: 11.30ч.-12.10ч.
6 час: 12.20ч.-13.00ч.
7 час: 13.10ч.-13.50ч.
*голямо междучасие: 08.40-09.00ч.
---------------------------
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
за учебната 2014-2015
I-IV клас
V-VIII клас
IX-XII клас

-----------------------------
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"