гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
ПРИЕМ
Природни науки    Офис секретар    Производител на селскостопанска продукция
Профилирано образование с разширено изучаване на чужд език-английски език - профил „Природни науки“
- курс на обучение 5 години, прием след VII клас.
- Прием по документи.
- Балообразуващи предмети – НВО – Български език и литература х 2, НВО-Математика х 2, оценките от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование х 1, Химия и опазване на околната среда х 1;
Професионално образование с придобиване на II степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език- специалност „Административно обслужване”, Професия-„Офис секретар”, Професионално направление-Секретарски и административни офис дейности
- курс на обучение 5 години, прием след VII клас.
- Прием по документи.
- Балообразуващи предмети – НВО – Български език и литература х 2 , НВО-Математика х 2, оценките от свидетелството за основно образование по География и икономика х 1 и по Информационни технологии х 1;
Професионално образование с придобиване на III степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език- специалност „ Производител на селскостопанска продуция“, Професия-„Фермер”, Професионално направление- Растениевъдство и животновъдство
- курс на обучение 5 години, прием след VII клас.
- Прием по документи.
- Балообразуващи предмети – НВО – Български език и литература х 2, НВО-Математика х 2, оценките от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование х 1 и по География и икономика х 1;
Дейности по прием за учебната 2023/2024година
• НВО по Български език и литература: 13.06.2023 г. - начало 09:00 ч.
• НВО по Математика: 16.06.2023 г. - начало 09:00 ч.
• НВО по Чужд език (по желание на ученика): 14.06.2023 г. начало 09:00 ч.
• Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2023 г.
• Подаване на заявления за насочване към комисията по чл.95, ал.3 от Наредба 10 от 01.09.2016 г.: 03 – 21.05.2023 г.
• Записване на учениците, насочени от комисията по чл.95, ал.3 от Наредба 10 от 01.09.2016 г.: до 04.07.2023 г.
• Подаване на документи за участие в приема: 05 - 07.07.2023 г.
• Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 12.07.2023 г.
• Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 13 - 17.07.2023 г.
• Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 19.07.2023 г.
• Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 20 - 24.07.2023 г.
• Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25.07.2023 г.
• Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 - 27.07.2023 г.
• Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 31.07.2023 г.
• Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01- 02.08.2023 г.
• Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 04.08.2023 г.
• Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 11.09.2023 г.
• Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14.09.2023 г.
• Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в компютърен кабинет -2 етаж.
Утвърден прием за област В. Търново
Свободни места по паралелки след четвърти етеп на класиране
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"