гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
ЗА УЧЕНИКА

Дати за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по практика на професията "Фермер", специалност "Земеделец" за придобиване на втора степен на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година, както следва:
  • - Сесия май – юни: 29 и 30.05.2023 г.
  • - Сесия август – септември: 28, 29 и 30.08.2023 г