гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
ФВС, ИЗКУСТВА
Име: Анна Иванова Дайновска - Човакова
Преподавател по: Физическо възпитание
Година на постъпване: 2002 г.
Специалност: Физическо възпитание
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Име: Мирослава Иванова Григорова
Преподаварел по: Физическо възпитание
Година на постъпване: 2005 г.
Специалност: Физическо възпитание
Завършилa: ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий”
Име: Александър Димитров
Преподавател по: ФВС
Година на постъпване: 2009 г.
Завършил: Великотърновски университет
Специалност: Педагогика на обучението по ФВС
Име: Атанас Йоргов Атанасов
Преподавател по: Музика
Година на постъпване: 2009 г.
Специалност: Естетика
Завършил: ШУ "Еп.К.Преславски"
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"