гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Име: Диана Пантелеева Василева
Преподавател по: Информатика
Година на постъпване: 2001г.
Специалност: Математика и информатика
Завършила: ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий"
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
за учебната 2014-2015

1 час:
08.00ч.-08.40ч.
2 час:
09.00ч.-09.40ч.
3 час: 09.50ч.-10.30ч.
4 час: 10.40ч.-11.20ч.
5 час: 11.30ч.-12.10ч.
6 час: 12.20ч.-13.00ч.
7 час: 13.10ч.-13.50ч.
*голямо междучасие: 08.40-09.00ч.
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"