гр.Полски Тръмбеш
.: sou_pt@mail.bg :.
УЧИТЕЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Име: Мариана Иванова Манолова
Длъжност: Завеждащ Административно - техническа служба
Година на постъпване: 1985 г.
Специалност: Икономист-счетоводител
Завършила: Икономически техникум гр. Свищов
Име: Ваня Иванова Георгиева
Длъжност: Библиотекар
Година на постъпване: 1985 г.
Специалност: Библиотекознание и библиография
Завършилa: Библиотечен институт в гр. София
Име: Снежана Тодорова Иванова
Длъжност: Главен счетоводител
Година на постъпване: 2011 г.
Специалност: УПНС
Завършила: ВФСИ"Д.А.Ценов"
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"