гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Име: Мариана Иванова Манолова
Длъжност: Завеждащ Административно - техническа служба
Година на постъпване: 1985 г.
Специалност: Икономист-счетоводител
Завършила: Икономически техникум гр. Свищов
Име: Ваня Иванова Георгиева
Длъжност: Библиотекар
Година на постъпване: 1985 г.
Специалност: Библиотекознание и библиография
Завършилa: Библиотечен институт в гр. София
Име: Диана Александрова Русанова
Длъжност: Главен счетоводител
Година на постъпване: 2018 г.
Специалности: Счетоводство и контрол; Финанси
Завършила: СА "Д.А. Ценов" - гр. Свищов;
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"