гр.Полски Тръмбеш
.: sou_pt@mail.bg :.
УЧИТЕЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Име: Мариана Иванова Манолова
Длъжност: Завеждащ Административно - техническа служба
Година на постъпване: 1985 г.
Специалност: Икономист-счетоводител
Завършила: Икономически техникум гр. Свищов
Име: Ангелина Тодорова Йорданова
Длъжност: Педагогически съветник
Година на постъпване: 2001 г.
Завършила: ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий"
е-mail: todorova_angi@mail.bg
Име: Ваня Иванова Георгиева
Длъжност: Библиотекар
Година на постъпване: 1985 г.
Специалност: Библиотекознание и библиография
Завършилa: Библиотечен институт в гр. София
Име: Стефан Иванов Христов
Длъжност: Медицински фелдшер
Година на постъпване: 2007 г.
Завършил: Великотърновски Медицински институт "Васил Гечев"
Име: Мария Дамянова Якова
Длъжност: Оператор, предпечатна подготовка
Година на постъпване: 2010 г.
Завършила: РУ"А.Кънчев"
Специалност: Информатика
Име: Кристина Анатолиева Великова
Длъжност: Оперативен счетоводител
Година на постъпване: 2012 г.
Специалност: Финанси
Завършила: ВФСИ"Д.А.Ценов"
Име: Снежана Тодорова Иванова
Длъжност: Главен счетоводител
Година на постъпване: 2011 г.
Специалност: УПНС
Завършила: ВФСИ"Д.А.Ценов"
Име: Веселина Младенова Тонкова
Длъжност: Връзки с обществеността
Година на постъпване: 2013 г.
Специалност: Маркетинг и финанси
Завършила: ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий"
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"