гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Име: Миглена Великова Михайлова
Преподавател по: Немски език
Година на постъпване: 2005 г.
Специалност: Руски и немски език
Завършила: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
ДИРЕКТОР
Име:
Стефка Стефанова Трайчева
Преподавател по: История и руски език
Година на постъпване: 1986 г.
Специалност: Руска филология
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
Име: Галя Любомирова Бринтнол
Преподавател по: Английски език
Година на постъпване: 2008 г.
Специалност: Международни отношения;бизнес администрация; счетоводство
Завършила: Американски университет
Име: Цветанка Георгиева Игнатова
Учител по: Немски и Български език
Година на постъпване: 1993 г.
Специалност: Немски и Български език
Завършила: УИ "Д.Петров" гр.Смолян
Име: Ива Григорова Димитрова
Преподавател по: Английски език
Година на постъпване: 2007г.
Специалност: Английски език, НУП
Завършила: ШУ"Еп.К.Преславски", ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий"
Име: Илияна Боянова Бейкова
Учител по: Английски език
Година на постъпване: 2014 г.
Специалност: Английска филология, история
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"