гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
МАТЕМАТИКА
Заместник-директор
Име:
Бистра Тодорова Пеева
Преподавател по: Математика
Година на постъпване: 2005 г.
Специалност: Физика и математика
Завършила: ШУ “Еп. Константин Преславски”
Име: Соня Николова Йорданова
Преподаварел по: Математика
Година на постъпване: 1985 г.
Специалност: Математика и физика
Завършила: ИПУ гр.Силистра
Име: Ивелина Димитрова Петрова
Преподавател по: Математика и Информационни технологии
Година на постъпване: 2011г.
Специалност: Математика, информатика и ИТ
Завършила: РУ"А.Кънчев", гр.Русе
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"