гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
Име:
Милена Петрова Дончева
Начален учител
Година на постъпване:
2006г.
Специалност: НУП, IV ПКС, Религия
Завършила: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
e-mail: m_don_che_va@abv.bg
Име: Ивелина Симеонова Александрова
Длъжност: заместник-директор
Година на постъпване: 1992 г.
Специалност: НУП
Завършила: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Име: Диляна Венелинова Арсова
Начален учител
Година на постъпване:
1996 г.
Специалност: НУП
Име: Каролина Тодорова Илиева
Начален учител
Година на постъпване:
1989 г.
Специалност: НУП
Завършила: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Име: Даниела Любомирова Великова
Начален учител
Година на постъпване: 1993 г.
Специалност: НУП
Завършила: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Име: Диана Димитрова Дъскотлиева
Начален учител
Година на постъпване:
1987 г.
Специалност: НУП
Завършила: ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”
Име: Маринела Кънчева Иванова
Начален учител
Година на постъпване:
1988 г.
Специалност: НУП
Завършила: ВТУ“Св.св.Кирил и Методий”
Име: Йорданка Петрова Аврамова-Рашкова
Начален учител
Година на постъпване:
1995 г.
Специалност: НУП
Завършила: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Име: Ивелина Христова Маринова
Детски учител
Година на постъпване:
1995 г.
Специалност: Предучилищна педагогика; НУП; II ПКС
Завършила: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Име: Виолета Йорданова Петкова
Начален учител
Завършила:
ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”
Година на постъпване: 2008 г.
Специалност:
НУП
Име: Маргарита Георгиева Воденичарова
Начален учител
Година на постъпване: 1981 г.
Специалност: НУП
Завършила: ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"