гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
Име:
Ваня Кирилова Борисова-Цанова
Учител по: География и Икономика
Година на постъпване: 1993 г.
Специалност: История и география
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
Име: Петя Иванова Стоянова
Учител по: География и Икономика
Година на постъпване: 2012г.
Специалност: История и география
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
Име: Елица Александрова Янкова
Учител по: История
Година на постъпване: 2004г.
Специалност: История
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"