гр.Полски Тръмбеш
.: sou_pt@mail.bg :.
УЧИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
Име:
Ваня Кирилова Борисова-Цанова
Учител по: География и Икономика
Година на постъпване: 1993 г.
Специалност: История и география
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
Име: Божидарка Тодорова Апостолова
Преподавател по: История Длъжност: Пом. директор
Година на постъпване: 1987г.
Специалност: История
Завършила: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Име: Петя Иванова Стоянова
Учител по: География и Икономика
Година на постъпване: 2012г.
Специалност: История и география
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
Име: Йорданка Денчева Енчева
Учител по: Философия
Година на постъпване: 2008г.
Специалност: Консултативна психология, НУП
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
Име: Елица Александрова Янкова
Учител по: История
Година на постъпване: 2004г.
Специалност: История
Завършила: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
Име: Пламен Димитров Димитров
Учител по: Икономика
Година на постъпване: 2012г.
Специалност: Финанси
Завършила: СА"Д.А.Ценов", Свищов
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"