s СОУ"Ц.Церковски"::УЧИТЕЛИ Природни науки
гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
ПРИРОДНИ НАУКИ
Име: Емилия Павлова Александрова
Преподавател по: Химия и биология
Година на постъпване: 2004 г.
Специалност: Биология; Химия
Завършила: ШУ “Епископ Константин Преславски”
Име: Магдалена Атанасова Маринова
Преподавател по: Химия
Година на постъпване: 2003 г.
Специалност: Химия и биология
Завършила: ПУ “П. Хилендарски”
ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
Име:
Полина Симеонова Христова
Преподавател по: Биология
Година на постъпване: 2007 г.
Специалност: Биология и география
Завършила: ШУ “Епископ Константин Преславски”
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
за учебната 2014-2015

1 час:
08.00ч.-08.40ч.
2 час:
09.00ч.-09.40ч.
3 час: 09.50ч.-10.30ч.
4 час: 10.40ч.-11.20ч.
5 час: 11.30ч.-12.10ч.
6 час: 12.20ч.-13.00ч.
7 час: 13.10ч.-13.50ч.
*голямо междучасие: 08.40-09.00ч.
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"