гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
Име: Аврам Христов Иванов
Преподавател по: Растениевъдство
Година на постъпване: 2009 г.
Завършил:
Аграрен университет гр.Пловдив
Специалност: Лозаро-градинарство
Име: Стефан Георгиев Петров
Агроном
Година на постъпване:
1998 г.
Специалност: Зооинженерство
Име: Емилия Георгиева Цонева
Преподавател по: Технологии
Година на постъпване: 2012
г.
Завършила: "ПОФВ" ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий", "Техника и технологии" ШУ"Св.Константин Преславски"
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
за учебната 2014-2015

1 час:
08.00ч.-08.40ч.
2 час:
09.00ч.-09.40ч.
3 час: 09.50ч.-10.30ч.
4 час: 10.40ч.-11.20ч.
5 час: 11.30ч.-12.10ч.
6 час: 12.20ч.-13.00ч.
7 час: 13.10ч.-13.50ч.
*голямо междучасие: 08.40-09.00ч.
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"