гр.Полски Тръмбеш
.: sou_pt@mail.bg :.
УЧИТЕЛИ
РЪКОВОДСТВО
Име: Стефка Трайчева
Длъжност: Директор
Година на постъпване: 1986г.
Специалност:
Руска филология
Завършила:
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
Име: Ивелина Симеонова Александрова
Длъжност: Пом. директор
Година на постъпване: 1992 г.
Специалност: НУП
Завършила: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Име: Божидарка Тодорова Апостолова
Преподавател по: История Длъжност: Пом. директор
Година на постъпване: 1987г.
Специалност: История
Завършила: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"