гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Име: Ивелина Тодорова Монева
Преподавател по: Български език и литература
Година на постъпване: 1992 г.
Специалност: Българска филология
Завършила: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
Име:
Нина Маринова Кирилова
Преподавател по: Български език и литература
Година на постъпване: 1989г.
Специалност: Българска филология
Завършила: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Име: Мариана Илиева Цачева
Преподавател по: Български език и литеретура
Година на постъпване: 2006 г.
Специалност: Педагогика, БЕЛ
Завършила: СУ„Св. Кл. Охридски”
e-mail: mim.ka@abv.bg
Име: Анка Димитрова Христова
Преподавател по: Български език и литература
Година на постъпване: 2004 г.
Специалност: Български език и история
Завършила: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Име: Христо Иванов
Преподавател по: Български език и литеретура
Година на постъпване: 2009 г.
Специалност: Българска филология
Завършил: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"